EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll som er den korrekte benevnelsen, reguleres av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy som trådte i kraft 1. juli 2009.

Forskriften beskriver kontrollordningen (hvilke kjøretøy som skal til kontroll, hvor ofte de skal kontrolleres, når kontrollen må være gjennomført med mer.) I tillegg beskriver forskriften hvem som kan utføre kontroller og hva som kreves for å bli godkjent som kontrollorgan.

Biler med tillatt totalvekt under 3500 kg skal kontrolleres første gang fire år etter første registrering. Deretter hvert 2. år.

Lenke til «Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy» på Lovdata:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090513-0591.html

Som bileier har du ansvaret for at bilen din kontrolleres i tide. Sjekk på her når bilen din skal ha neste EU-kontroll:

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Periodisk+kjoretoykontroll/Kontrollfrist

RING I DAG (22 28 30 00) – KORT VENTETID